Статут закладу освіти

Ліцензія на впровадження освітньої діяльності

Свідоцтво про атестацію закладу освіти

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти

Мови освітнього процесу

Наявність вакантних посад

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Наявність гуртожитків та вільних місць у них

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти

Список учнів, зарахованих до 1 класу закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Розмір плати за навчання, підготовіку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Наявність вільних місць у класах

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Кiлькiсть переглядiв: 502